Filmstadens biografer är öppna

Vi har äntligen öppnat upp våra biografer igen och kan välkomna upp till 300 gäster per salong i de större salongerna. Under tiden vi har haft stängt har vi sett över alla våra säkerhetsåtgärder ytterligare och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner för att våra gäster och medarbetare ska känna sig trygga och trivas hos oss.

Bioeffekten

Bio är ett impactmedia som tack vare den unika miljön och den positivt laddade situationen skapar engagemang hos publiken. Acceptansen för bioreklam är hög där publiken gillar reklam på bio i högre utsträckning än i andra medier. Förklaringen ligger främst i den unika miljön där det slutna rummet bidrar till koncentrationen och fokus kring budskapen på duken.

Som konsument exponeras man dagligen för tusentals kommersiella meddelanden, få av dessa fastnar i minnet. Bio som mediekanal har en unik förmåga att nå igenom bruset och förmedla budskap.

Bio levererar höga snittvärden

Sedan 80-talet mäter Filmstaden Media effekten av bioreklam. Varje år mäts cirka 200 reklamfilmer och snittvärdet sedan 2009 är 62% för observation, 65% för avsändare, 67% för budskap och 55% för likability.