Filmstadens biografer håller stängt

För oss på Filmstaden är våra gästers och medarbetares säkerhet och välbefinnande av största vikt. Med anledning av den rådande situationen vill vi informera dig om att Filmstadens biografer kommer tillfälligt hålla stängt från den 24 november. Läs mer

Bioeffekten

Bio är ett impactmedia som tack vare den unika miljön och den positivt laddade situationen skapar engagemang hos publiken. Acceptansen för bioreklam är hög där publiken gillar reklam på bio i högre utsträckning än i andra medier. Förklaringen ligger främst i den unika miljön där det slutna rummet bidrar till koncentrationen och fokus kring budskapen på duken.

Som konsument exponeras man dagligen för tusentals kommersiella meddelanden, få av dessa fastnar i minnet. Bio som mediekanal har en unik förmåga att nå igenom bruset och förmedla budskap.

Bio levererar höga snittvärden

Sedan 80-talet mäter Filmstaden Media effekten av bioreklam. Varje år mäts cirka 200 reklamfilmer och snittvärdet sedan 2009 är 62% för observation, 65% för avsändare, 67% för budskap och 55% för likability.