Filmstadens biografer har öppet

Våra biografer är öppna igen och vi välkomnar er varmt tillbaka till våra biografer runt om i landet!
Våra medarbetare och gästers trygghet är fortsatt lika viktigt för oss och vi kommer därför behålla en rad av de säkerhetsrutiner vi infört för att minska köer och trängsel. Här kan du läsa mer om våra aktuella säkerhetsrutiner.

Känslor

Genom att koppla ihop ditt varumärke med biomiljön väcker du känslor! Konsumenter översköljs av flera tusen reklambudskap varje dag samtidigt som man endast är förmögen att hålla fyra budskap i minnet vid ett givet tillfälle. Detta innebär att det är viktigt att som annonsör hamna ”Top of mind” hos konsumenterna. Varumärken är emotionellt förankrade och det finns ett linjärt samband mellan känslopåverkan och varumärkesfavorisering. Den emotionella upplevelsen påverkar helt enkelt relationen som konsumenter skapar till ett varumärke.


”What you say is less important than how you say it.”

Beslut fattas med känslor

Forskare är överens om att beslutsprocesser drivs av känslor och att känslor är grunden för rationalitet, inte tvärtom. Sunda bedömningar kan endast fattas i ett känslomässigt sammanhang. Reklam måste följaktligen stimulera känslor för att nå fram till konsumenten. Ju mer intensiva de positiva känslor som väcks är – desto bättre företagsresultat.

Att påverka konsumenters känslor och skapa varumärkesfavorisering innebär att:

• Konsumenten blir mer öppen för varumärkets kommunikation och initiativ.
• Konsumenten uppmärksammar varumärket bland konkurrenter.
• Konsumenten förlåter misstag (inom vissa gränser såklart).
• Konsumenten blir mer positivt inställd till andra initiativ kopplat till varumärket (tex nya produkter/varumärken eller företaget själv).
• Konsumenten blir förespråkare för varumärket och hjälper till att promota det genom olika nätverk.
• Konsumenten blir mer tolerant för varumärkets reklam.
• Konsumenten integrerar varumärkets med andra positiva associationer.
• Men framför allt – varumärket hamnar ”Top of mind” i konsumenternas undermedvetna vilket innebär att det används som en fingervisning när beslut ska fattas.