Filmstadens biografer har öppet

Våra biografer är öppna igen och vi välkomnar er varmt tillbaka till våra biografer runt om i landet!
Våra medarbetare och gästers trygghet är fortsatt lika viktigt för oss och vi kommer därför behålla en rad av de säkerhetsrutiner vi infört för att minska köer och trängsel. Här kan du läsa mer om våra aktuella säkerhetsrutiner.

Kontext

Var, när och hur varumärken syns är viktigare än någonsin där fel placering och sammanhang kan få stora konsekvenser. Den unika biomiljön möjliggör varumärkesexponering under kontrollerade former och i ett positivt laddat sammanhang. Reklam på bio har en lång historia och var fram till tv-reklamens intåg i Sverige i början av 90-talet den enda platsen där människor kunde se reklamfilm. Det har skapat starka band och emotionella kopplingar till bioreklam vilket visar sig än idag där bio ständigt är i topp när det gäller positiv inställning till reklam.