Kontext

Var, när och hur varumärken syns är viktigare än någonsin där fel placering och sammanhang kan få stora konsekvenser. Den unika biomiljön möjliggör varumärkesexponering under kontrollerade former och i ett positivt laddat sammanhang. Reklam på bio har en lång historia och var fram till tv-reklamens intåg i Sverige i början av 90-talet den enda platsen där människor kunde se reklamfilm. Det har skapat starka band och emotionella kopplingar till bioreklam vilket visar sig än idag där bio ständigt är i topp när det gäller positiv inställning till reklam.