Filmstadens biografer håller stängt

För oss på Filmstaden är våra gästers och medarbetares säkerhet och välbefinnande av största vikt. Med anledning av den rådande situationen vill vi informera dig om att Filmstadens biografer kommer tillfälligt hålla stängt från den 24 november. Läs mer

Kontext

Var, när och hur varumärken syns är viktigare än någonsin där fel placering och sammanhang kan få stora konsekvenser. Den unika biomiljön möjliggör varumärkesexponering under kontrollerade former och i ett positivt laddat sammanhang. Reklam på bio har en lång historia och var fram till tv-reklamens intåg i Sverige i början av 90-talet den enda platsen där människor kunde se reklamfilm. Det har skapat starka band och emotionella kopplingar till bioreklam vilket visar sig än idag där bio ständigt är i topp när det gäller positiv inställning till reklam.