Filmstadens biografer har öppet

Våra biografer är öppna igen och vi välkomnar er varmt tillbaka till våra biografer runt om i landet!
Våra medarbetare och gästers trygghet är fortsatt lika viktigt för oss och vi kommer därför behålla en rad av de säkerhetsrutiner vi infört för att minska köer och trängsel. Här kan du läsa mer om våra aktuella säkerhetsrutiner.

Miljö

Biomiljön bidrar till att stärka det emotionella bandet till varumärket

Nyckeln till varumärkesframgång är att skapa engagemang, inspiration och underhållning. Alla varumärkesupplevelser påverkar vilken relation konsumenten skapar till varumärket. Genom att associera varumärket med rätt miljö förstärks ”känsloeffekterna” av reklamfilmen. Att koppla ihop ett varumärke med den unika biomiljön innebär att engagemang, inspiration och underhållning skapas vilket i sin tur stärker det emotionella bandet till varumärket.

Reklamfilmer upplevs olika beroende på var man ser dem

NCM Media Networks har genomfört en biometrisk studie för att mäta vilken emotionell impact reklamfilm på bio resulterade i. Resultatet visade att den undermedvetna, emotionella kopplingen till ett varumärke i genomsnitt var 75% högre för bioannonsörer jämfört med TV. På det hela taget så var deltagarna högt engagerade 2,4 gånger längre än i biosalongen än i soffan framför TV:n när de tittade på programinnehåll. När de tittade på reklamfilm var deltagarna 3,5 gånger mer engagerade i biosalongen än framför TV:n. Man genomförde ett case med en aktör inom detaljhandeln som annonserade med en 60 sekunderspot både på bio och på TV. I slutet av spoten (då avsändaren visades) så hade engagemanget hos de respondenter som såg filmen på TV minskat med 9 procent medan engagemanget bland biobesökarna hade ökat med 32 procent! Studien ”The Bigger Picture” som NCM genomförde (där man tittade på över 1 500 reklamfilmer som både gick på bio och på TV) visade varumärkeserinran med 93 procent högre för bio jämfört med TV (Källa: NCM Media Networks, 2012).