Filmstadens biografer håller stängt

För oss på Filmstaden är våra gästers och medarbetares säkerhet och välbefinnande av största vikt. Med anledning av den rådande situationen vill vi informera dig om att Filmstadens biografer kommer tillfälligt hålla stängt från den 24 november. Läs mer

Partnerskap

Den upplevelsebaserade biomiljön är en kraftfull plats för varumärken att skapa kvalitativa kontakter med publiken genom partnerskap och fördjupade samarbeten under kortare eller längre tid.

Varumärken kan bli partner till något av de existerande koncept som erbjuds för olika målgrupper som exempelvis Barnens Biodag och Lucia Movie Night eller skapa egna kopplingar till film och bio utifrån varumärket.  

Genom hela biobesöket finns många olika ytor och sammanhang för varumärkesexponering och aktivering, kontakta oss gärna för att bolla idéer!

collage2.png