Partnerskap

Den upplevelsebaserade biomiljön är en kraftfull plats för varumärken att skapa kvalitativa kontakter med publiken genom partnerskap och fördjupade samarbeten under kortare eller längre tid.

Varumärken kan bli partner till något av de existerande koncept som erbjuds för olika målgrupper som exempelvis Barnens Biodag och Lucia Movie Night eller skapa egna kopplingar till film och bio utifrån varumärket.  

Genom hela biobesöket finns många olika ytor och sammanhang för varumärkesexponering och aktivering, kontakta oss gärna för att bolla idéer!

collage2.png