Filmstadens biografer har öppet

Våra biografer är öppna igen och vi välkomnar er varmt tillbaka till våra biografer runt om i landet!
Våra medarbetare och gästers trygghet är fortsatt lika viktigt för oss och vi kommer därför behålla en rad av de säkerhetsrutiner vi infört för att minska köer och trängsel. Här kan du läsa mer om våra aktuella säkerhetsrutiner.

Partnerskap

Den upplevelsebaserade biomiljön är en kraftfull plats för varumärken att skapa kvalitativa kontakter med publiken genom partnerskap och fördjupade samarbeten under kortare eller längre tid.

Varumärken kan bli partner till något av de existerande koncept som erbjuds för olika målgrupper som exempelvis Barnens Biodag och Lucia Movie Night eller skapa egna kopplingar till film och bio utifrån varumärket.  

Genom hela biobesöket finns många olika ytor och sammanhang för varumärkesexponering och aktivering, kontakta oss gärna för att bolla idéer!

collage2.png